DİSİPLİN KURULU
 
DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ

Avukat Özkul Özyiğit

Başkan

Avukat Mahmut Tekinay

Üye

Avukat Süleyman Dolmacı

Üye

Avukat Hüseyin İzveren

Üye

Avukat Ezer Özsoy

Üye