DİSİPLİN KURULU
 
DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ

Avukat Güner Çakın

Başkan

Avukat Özkul Özyiğit

Üye

Avukat Mahmut Tekinay

Üye

Avukat Hüseyin İzveren

Üye

Avukat Ezer Özsoy

Üye