LİNKLER
 
1. Avukatlarla İlgili Bilgiler: http://www.mahkemeler.net/cgi-bin/avukat.aspx
2. Mahkemeler Web Sayfası: http://www.mahkemeler.net/
3. Merkezi Mevzuat Dairesi: http://www.mevzuat.kamunet.net/
4. KKTC E-Devlet Portalı: http://www.edevlet.eu/
5. KKTC Cumhuriyet Meclisi: http://www.cm.gov.nc.tr/
6. KKTC Cumhurbaşkanlığı: http://www.kktcb.eu/
7. KKTC Başbakanlığı: http://kktcbasbakanlik.org/
8. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi: http://www.echr.coe.int/echr/Homepage_EN
9. KKTC Sayıştay Başkanlığı: http://www.sayistay.kamunet.net/tr/main/
10. Kamu Hizmeti Komisyonu: http://www.khk.kamunet.net/
11. Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman): http://www.kktcombudsman.org/
12. Uluslararası Ceza Mahkemesi: http://www.icc-cpi.int/
13. Cyprus Law Reports: http://www.cylawreports.com/LRep.dll/MainPg?
14. T.C. Anayasa Mahkemesi:http://www.anayasa.gov.tr/general/
15. T.C. Danıştay Başkanlığı:http://www.danistay.gov.tr/
16. T.C. Yargıtay Başkanlığı: http://www.yargitay.gov.tr/