Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, görevi ve toplumsal sorumluluğu adaletin gerçekleştirilmesine katkı koymak olan avukatlar olarak, cinsiyetler arasında var olan eşitsiz uygulamaları görmezden gelmelerinin mümkün olmadığını belirtti.

Gerek sosyal gerekse ekonomik hayat içerisinde, birçok noktada kadının insan hakkı ihlalleri yaşandığının bilincinde olduklarını kaydeden Esendağlı, bu sorunların kimi yasal boşluklar, kimileri ise uygulamalardaki eksikliklerden kaynaklanmakta olduğuna işaret etti.

Esendağlı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yayımladığı mesajda şöyle dedi:

“Kıbrıs Türk Barolar Birliği olarak geçtiğimiz yıl Kadından Yaşama Destek Derneği  (KAYAD) ile ortaklaşa yürüttüğümüz Şiddete Karşı Diren projesi de birçok noktadaki sorunun daha net bir şekilde ortaya çıkarılmasına yardımcı olmuştur. Özellikle ev içi şiddetle mücadele etmek ve ortadan kaldırmak için atılacak adımlar söz konusu olduğunda, adli yardımın önemi, proje süresince daha iyi anlaşılmıştır. Fakat biliyoruz ki, kısıtlı imkânlarla ve sınırlı sürelerle yürütülen projeler yetersiz kalmaktadır.”

Bu noktada devletin gerek adli yardım gerekse ev içi şiddeti önleme noktasında somut adım atması gerektiğini vurgulayan Esendağlı, özellikle devlet kurumları arasında koordinasyonu sağlayacak Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi (TOCED)’in en kısa sürede teşkilatlandırılıp, icraata başlamasının elzem olduğunu belirtti.

“Buna ek olarak dünyadaki pek çok ülkede var olan ve özel olarak ev içi şiddeti düzenleyen bir yasa, hızla mevzuatımıza dâhil edilmelidir” diyen Esendağlı, “Özellikle özel sektör içerisinde yaşanan ayrımcı durumların ortadan kaldırılması adına yasal eksiklikler giderilmeli, kadınların esnek ve güvencesiz çalışmaya maruz bırakılmasının önüne geçilmelidir. Kadınların karar alma organlarındaki eksikliği, temsilde adaletin ve eşitliğin olmadığını gösterir” ifadelerini kullandı.

Bu noktada ayrımcılık yasağı ile çelişmeyen geçici özel önlemlerden olan kota uygulamalarının daha yaygın ve işlevsel bir şekilde yasal dayanağa kavuşturulması gerektiğini ifade eden Esendağlı, Siyasi Partiler Yasası’nda yapılan iyileştirmenin ilk adım olarak olumlu olmakla birlikte, yeterli olmadığını kaydetti.

Kıbrıs Türk Barolar Birliği olarak sayılan tüm alanlarda eşitliğin gerçek anlamda sağlanması adına, yeni oluşan yönetim ile birlikte hem kendi iç işleyişlerinde hem de toplumsal alanda çalışmalar yapacaklarını ifade eden Esendağlı, bu yönde devlet tarafından yürütülecek çalışmalara da katkı sağlayacaklarını vurguladı.