8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ VESİLESİYLE…

Görevi ve toplumsal sorumluluğu adaletin gerçekleştirilmesine katkı koymak olan avukatlar olarak, cinsiyetler arasında var olan eşitsiz uygulamaları görmezden gelmemiz mümkün değildir. Gerek sosyal gerekse ekonomik hayat içerisinde, birçok noktada kadının insan hakkı ihlallerinin yaşandığının bilincindeyiz. Söz konusu sorunların kimi yasal boşluklar kimileri ise uygulamalardaki eksikliklerden kaynaklanmaktadır. Kıbrıs Türk Barolar Birliği olarak geçtiğimiz yıl Kadından Yaşama Destek Derneği (KAYAD) ile ortaklaşa yürüttüğümüz Şiddete Karşı Diren projesi de birçok noktadaki sorunun daha net bir şekilde ortaya çıkarılmasına yardımcı olmuştur. Özellikle ev içi şiddetle mücadele etmek ve ortadan kaldırmak için atılacak adımlar söz konusu olduğunda, adli yardımın önemi, proje süresince daha iyi anlaşılmıştır. Fakat biliyoruz ki, kısıtlı imkânlarla ve sınırlı sürelerle yürütülen projeler yetersiz kalmaktadır. Bu noktada devlet gerek adli yardım gerekse ev içi şiddeti önleme noktasında somut adım atmalıdır. Özellikle devlet kurumları arasında koordinasyonu sağlayacak Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi (TOCED)’in en kısa sürede teşkilatlandırılıp, icraata başlaması elzemdir. Buna ek olarak dünyadaki pek çok ülkede var olan ve özel olarak ev içi şiddeti düzenleyen bir yasa, hızla mevzuatımıza dâhil edilmelidir. Özellikle özel sektör içerisinde yaşanan ayrımcı durumların ortadan kaldırılması adına yasal eksiklikler giderilmeli, kadınların esnek ve güvencesiz çalışmaya maruz bırakılmasının önüne geçilmelidir. Kadınların karar alma organlarındaki eksikliği, temsilde adaletin ve eşitliğin olmadığını gösterir. Bu noktada ayrımcılık yasağı ile çelişmeyen geçici özel önlemlerden olan kota uygulamalarının daha yaygın ve işlevsel bir şekilde yasal dayanağa kavuşturulması gerekir. Siyasi Partiler Yasası’nda yapılan iyileştirme ilk adım olarak olumlu olmakla birlikte, yeterli değildir. Kıbrıs Türk Barolar Birliği olarak sayılan tüm alanlarda eşitliğin gerçek anlamda sağlanması adına, yeni oluşan yönetimimiz ile birlikte hem kendi iç işleyişimizde hem de toplumsal alanda çalışmalar yapacağımızı kamuoyu ile paylaşır, bu yönde devlet tarafından yürütülecek çalışmalara da katkı sağlayacağını bildiririz.

7.3.2018

Hasan Esendağlı

(Başkan)

Kıbrıs Türk Barolar Birliği