Açıklamada, küçük yaştaki çocukların savaş, ölüm, silah, kan gibi içeriklerle hazırlanan mizansenlerde kullanılmasının, çocukların uluslararası hukuk tarafından korunan haklarının ihlali niteliğinde olduğunun vurgulandı.

Barolar Birliği Merkez Konseyi’nin açıklaması aynen şöyle:

“18.3.2018 tarihinde Güzelyurt’ta gerçekleşen ve İlkokul Çocuklarının yer aldığı bir mizansen ile gündeme gelen Çanakkale Şehitleri’ni Anma Töreni ile ilgili, Barolar Birliği Merkez Konseyi, aşağıdaki açıklamayı yapma gereği hissetmiştir: 6/1996 sayılı Yasa ile onaylanıp iç hukukumuzun bir parçasını teşkil eden Çocuk Haklarına İlişkin Uluslararası Sözleşme’nin 29. maddesine göre çocukların eğitimi, çocuğun kişiliğinin, yeteneklerinin, zihinsel ve bedensel yeteneklerinin geliştirilmesi; İnsan haklarına, temel özgürlüklere saygısının geliştirilmesi; barış, hoşgörü, cinsler arası eşitlik, etnik, ulusal veya dini gruplardan tüm insanlar arasında dostluk ruhuyla özgür bir toplumda yaşantıyı sorumlulukla üstlenecek bir anlayışın kazandırılması amaçlarına yönelmelidir. Daha ileri bir değerlendirme yapmadan küçük yaştaki çocukların savaş, ölüm, silah, kan gibi içeriklerle hazırlanan mizansenlerde kullanılmasının, çocukların uluslararası hukuk tarafından korunan haklarının ihlali niteliğinde olduğu açıktır. Ulusal gün anma ve kutlamalarının küçüklerin fiziki ve psikolojik gelişimlerini ve kişilik haklarını olumsuz etkilemeyecek bir tarzda gerçekleştirilebilmesinin mümkün olduğu kanaatindeyiz. Günümüz Kuzey Kıbrıs’ında zaten pek çoğu kağıt üzerinde kalmakta olan çocuk haklarının, hiç kimse tarafından değilse bile Kıbrıs Türk Barolar Birliği tarafından takip edilip savunulacağını tüm ilgili kurumların ve toplumun bilgisine saygılarımızla sunarız.”