Baro Konseyi seçildikten sonra ilk iş olarak 31.3.2018 tarihinde Avukatların sorunlarını saptamak adına geniş katılımlı workshop yaptı ve çıkan tespitler sonucunda aşağıdaki Komitelerin kurulması sağlanmıştır.

 

 Baro’nun faaliyetleri ve mesleki sorunların çözümü için oluşturulan Komiteler:

 

Zorunlu Komiteler:

 • Tebliğ, İcra ve Mazbata Sorunları Komitesi
 • Yeni Avukatlar Yasası Çalışması Komitesi
 • Avukat Ücretleri Çalışma Komitesi

 

Geçici Komiteler:

 • Mevzuat Alt Komitesi
 • Mesleki İcra ve Etiket Alt Komitesi
 • Mesleki İcra Sorunları Komitesi
 • Sosyal Faaliyet ve Organizasyon komitesi
 • İnsan Hakları Komitesi
 • Çevre ve İmar Hukuku Komitesi
 • Staj ve Eğitim Komitesi
 • Dış İlişkiler Komitesi
 • İletişim ve Halkla İlişkiler Komitesi
 • Tebliğ, İcra ve Mazbata Sorunları Komitesi
 • Avukat Ücretleri Çalışma Komitesi
 • Avukatlar Yasası Çalışma Komitesi