Sağlık Bakanı Filiz Besim, Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi Başkanı Aslı Murat ve beraberindeki heyet ile görüşerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi, “İstanbul Protokolü” çerçevesinde işkencenin etkili soruşturulması ve belgelenmesi konusunda yaptıkları çalışmaların detaylarını aktardı.

Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi, aynı zamanda ülkede insan hakları mücadelesiyle ilgili yaptıkları çalışmaları hakkında da Bakan Besim’e bilgi verdi.

Sağlık Bakanı Filiz Besim de, konunun toplumun en hassas noktalardan biri olduğunu belirterek, doktorlara verilecek konferansın kısa sürede düzenleneceğini kaydetti.

İstanbul Protokolü, Türkiye Cumhuriyeti İnsan Hakları Vakfı işbirliğinde yürütülüyor.

Protokol ile ülkede işkence ve kötü muamele gören kişilere, yurt dışından gelecek doktorlarla, vakaların nasıl tedavi görmesi gerektiği, uygulanan tedavi yöntemleri, hukuki boyutları gibi unsurlar ilgili doktorlara bir konferansla aktarılacak.

İstanbul Protokolü, işkence ve diğer zalimane, insanlık dışı aşağılayıcı muamele veya cezaların etkili biçimde soruşturulması ve belgelendirilmesi için kılavuz niteliği taşıyor.