“Konu: Merkezi Cezaevinde bulunan tutukluların 24 Haziran 2018 tarihindeki Belediye Seçiminde oy kullanmaları hk.

Yüksek Seçim Kurulu,

Lefkoşa.

KKTC Anayasasının 68. Maddesinde öngörüldüğü üzere Seçme ve halkoylamasına katılma, on sekiz yaşını bitirmiş olan her yurttaşın hakkı ve ödevidir. Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nın 8. Maddesi ise on sekiz yaşını doldurmuş olan her KKTC yurttaşının seçme ve seçilme hakkına sahip olduğunu, kısıtlılar ile

kamu hizmetlerinden yasaklıların ise seçmen olamayacaklarını düzenlemektedir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ise mahkum olmuş kişilere oy kullanma hakkının tanınmamış olduğu bir duruma ilişkin kararında bu uygulamanın demokrasi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile bağdaşmadığını belirterek ihlal bulmuştur. Merkezi Cezaevinde bulunan hükümlü ve hükümsüz tutukluların Anayasal hakları olan seçme haklarından mahrum edilmemeleri gerektiği görüşü ile konuyu bilginize getirerek bu yurttaşların oy kullanmalarına olanak tanıyacak gerekli tedbirlerin alınmasını talep eder saygılar sunarız.”