Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kıbrıs Türk Barolar Birliği arasında ekonomik gücü yeterli olmayan şiddet mağduru kadınlarımıza hukuki destek verilmesi amacıyla işbirliği protokolü imzaladık.
Şiddet gören ancak yeterli maddi imkanı olmadığı için koruma emri alamayan veya boşanma davası açamayan kadınlarımız Sosyal Hizmetler Dairesi’ne başvurduklarında, K.T.Barolar Birliği’ne yönlendirilecek ve hukuki destek hizmeti alacak. Bu hizmetin bedeli de Çalışma Bakanlığı tarafından karşılanacaktır.