Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen 2018 yılı “Avukat Stajyerleri Türkiye Kurgusal Duruşma Yarışması” Finalleri Ankara’da başladı.

Mayıs ayında, 48 baronun katılımıyla eş zamanlı olarak gerçekleştirilen bölge elemelerinde birinciliği alan takımların yarıştığı final programı; saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, Başkan Yardımcısı ve Eğitim Merkezi Başkanı Av. Ünsal Toker ve Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Av. Hasan Esendağlı’nın konuşmalarıyla açıldı.

Açış konuşmalarının ardından TBB önceki dönem Başkan Yardımcısı ve Eğitim Merkezi kurucu Başkanı Av. Berrar Besler’e, Türkiye Barolar Birliği şükran plaketi sunuldu.

Kura çekimlerinin ardından final karşılaşmalarına geçildi.

  • Marmara Bölgesi Birincisi Tekirdağ Barosu
  • Ege Bölgesi Birincisi İzmir Barosu
  • Akdeniz Bölgesi Birincisi Adana Barosu
  • İç Anadolu Bölgesi Birincisi Eskişehir Barosu
  • Batı Karadeniz Bölgesi Birincisi Kastamonu Barosu
  • Doğu Karadeniz Bölgesi Birincisi Trabzon Barosu
  • Doğu Anadolu Bölgesi Birincisi Kars Barosu
  • Güneydoğu Anadolu Bölgesi Birincisi Diyarbakır Barosu

stajyerlerinden oluşan takımların, aynı “olay metni” üzerinden yaptıkları iddia ve savunmalarla Türkiye derecesine girme mücadelesi verdiği yarışma iki gün sürecek.

Yarışmada değerlendirmeyi yargıç masasında oturan Prof. Dr. Ali Kemal Yıldız (Türk Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı), Murat Öksüz (Yargıtay Cumhuriyet Savcısı), Dr. İhsan Baştürk (Yargıtay 19.Ceza Dairesi Üyesi), Halis Gümüşoğlu (Adana Hâkimi) ve Av. Naim Karakaya’dan (İstanbul Barosu) oluşan jüri yapacak.

ADALET Mİ, CESARET Mİ?

Programın açılışında konuşan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, zor bir dönemden geçildiğini söyleyerek, “Gerçekten de herhalde Türkiye Barolar Birliği yönetimleri içerisinde en zor süreci yaşayan bu son iki yönetim olmuştur” dedi.

Tarihte her yöneticinin, her yönetiminin o dönemin şartları içerisinde değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Feyzioğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Hep söylüyorum, Türkiye’nin on binlerce son derece başarılı, namuslu, çalışkan, fedakar, cesur avukatı, hakimi, savcısı var. Ancak bir ünlü çağ antik filozofuna atfedilen cümleyi mealen söylemek gerekirse; filozofa sorarlar ‘cesaret mi adalet mi?”, ‘adaletin olduğu yerde cesarete gerek yok ki’ der.

Adil bir sistemi kurmak; her hakimin, her savcının, her avukatın; kanunda ne yazıyorsa, üstün hukuk kuralları ne söylüyorsa onu yapabildiği bir düzeni kurmak boynumuzun borcu. Böyle bir durumda en çekingen hakimin, savcının, avukatın bile hukuk ne diyorsa onu yapabildiğini görürüz.  Bugün sistem, bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti cesur hukukçuların omuzları üzerinde duruyor. Bizim arzumuz, idealimiz, güvenilir bir sistemin omuzları üzerinde durması. Bunu bir gün başaracağız.”

Avukat adaylarına, “Dilerim mücadelenin büyüğü size kalmadan, biz başarmış oluruz, siz de koşarak yolunuza devam edersiniz” diye seslenen Feyzioğlu, TBB Eğitim Merkezi’nin bu anlamda çok önemli hizmetler yaptığına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Eğer yargının üç aşağının eşit olduğunu söylüyorsak ki öyle, üç ayağının da bilgi seviyesinin denk olması gerekir. Bugün fakültelerin durumu ortada. Mezun sayısı ortada. Hukukçu kalitesindeki düşüş artık saklanabilir değil. Biz hiç olmazsa kendi sistemimize giren, kendi büyük ailemize katılan meslektaşlarımızı ve meslektaş adaylarımızı meslek içi eğitimle, staj eğitimiyle belli bir seviyenin üzerine getirmeye çalışıyoruz. Bu amaçla 2013’ten beri 70 binin üzerinde meslektaşımızı eğitmiş olmakla gurur duyuyoruz.”

Konuşmasının sonunda finalde yarışan avukat stajyerlerine başarı dileyen Feyzioğlu; Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi’ne, jüri üyelerine, baro başkanlarına, bu çalışmaları başlatan Av. Berra Besler’e ve TBB emekçilerine teşekkür etti.

BİLGİSİZ KİŞİLERİN ELİNE GEÇMİŞ HUKUK KADAR TEHLİKELİ BİR SİLAH İCAT EDİLMEMİŞTİR

Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı ve Eğitim Merkezi Başkanı Av. Ünsal Toker de konuşmasında staj eğitim faaliyetlerinin ve bu faaliyetlerin önemli bir parçası olan kurgusal duruşma yarışmalarının önemine dikkat çekerek, bu yıl beşincisi düzenlenen Avukat Stajyerleri Kurgusal Duruşma Yarışması’nın ilk aşamasına 200’e yakın stajyerin katıldığını ve sekiz baronun finale kaldığını söyledi. Toker, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Çok kısa bir süre sonra yargının kurucu unsuru bağımsız savunmanın temsilcisi olarak çok önemli bir görev üstlenecek bu genç arkadaşlarımızın, adaletin gerçekleşmesi ve toplumsal barışın oluşmasına ve özgürlüklerin yaşama geçirilmesine destek olacaklarına, hukuka aykırılıklarla mücadele edeceklerine ve bu şekilde halkın sesi, nefesi olacaklarına inancımız tamdır.

Ülkemiz; yargı bağımsızlığının tartışıldığı, yargıya olan güvenin çok aşağılara indiği, Cumhuriyet tarihimizin belki de en bunalımlı günlerini geçirmektedir. İnsanlık tarihinde namus, ahlak ve vicdan standartlarına sahip olmayan; bilgisiz, biat kültürüyle yetişmiş kişilerin eline geçmiş hukuk kadar tehlikeli bir silah daha icat edilmemiştir. O nedenle bizler barolar ve Barolar Birliği olarak yargının kurucu unsurunu teşkil eden avukatları, hakimleri, savcıları mutlaka ve mutlaka bilgili, namuslu, ahlaklı, yurtsever ve vicdanlı, çağı yakalayan birer hukukçu olarak yetiştirmekle görevli olmalıyız.

Türkiye Barolar Birliği, meslek yasamızın kendisine verdiği görev çerçevesinde bu amaçlara yönelik olarak tüm imkanlarını seferber ederek ve verilen eğitimlerde fırsat eşitliğini de gözeterek bu yöndeki eğitim çalışmalarını aralıksız sürdürmekte, her sene tekrarladığımız bu eğitim faaliyetinin bir kesitini oluşturan avukat stajyerleri kurgusal duruşma yarışmalarıyla da hukukun üstünlüğü, insan hakları, hukuk devleti mücadelemize katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda ‘nerede bir adaletsizlik varsa orada avukat vardır, nerede bir hak ihlali varsa, orada avukat vardır, nerede bir hukuka aykırılık varsa orada avukat vardır, olmalıdır, olacaktır’ ilkesiyle yoluna devam etmektedir.”

GÖRMEK, TAKİP ETMEK İSTEDİK

Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Av. Hasan Esendağlı da, Türkiye Barolar Birliği tarafından düzenlenen kurgusal duruşma yarışmasında bulunmayı kendilerinin istediklerini söyleyerek, “Çünkü avukatlık stajında eğitimin ve özellikle avukatların uygulamaya yönelik eğitimlerinin çok önemli olduğunu değerlendiriyoruz” dedi.

Kendilerinin de stajyer avukatlarına bu yönde eğitim vermek ya da verilmekte olan eğitimi geliştirmek uğraşı içesinde olduklarını ve birtakım hazırlıklar yaptıklarını ifade eden Esendağlı, “Burada üzerinde durduğumuz fikirlerden biri de stajyer avukatların bu tip organizasyonlarla hem sosyal iletişimlerinin sağlanması hem de mesleki kabiliyetlerini artırmalarına fırsat verilmesi” şeklinde konuştu. Esendağlı, “Öğrendik ki Türkiye Barolar Birliği’nde hazır yapılmışı varmış. Hem görelim, takip edelim hem de beraber olmak istedik” dedi.

HUKUKA AYKIRILIKLARLA SAVAŞMAK ARTIK HEPİNİZİN GÖREVİ

Av. Berra Besler de plaket taktimi sırasında yaptığı konuşmada, avukat adaylarına hitaben “Hukuku ayakta tutmak için, hukuka aykırılıklarla mücadele etmek için genç bir hukukçu ordusu aramıza katılıyor. Çok önemli bir savaşın içerisindesiniz. Bu ülkede hukuka aykırılıklarla savaşmak artık bundan böyle hepinizin görevi. Bir vicdan borcu, bir gönül borcu, bir vatan borcu. Sizler hukuka aykırılıklarla ne kadar mücadele ederseniz işte bu ülkede hukuk güvenliğini sağlamış olursunuz. Bu plaket sizlerin başarınızın bana ödülü, onun için ben bunu sizlerin adına alıyorum” diye konuştu.