Halen yürürlükte bulunan Avukatlar İcra-i Meslek ve Etiket Tüzüğü’nün 13. maddesinin, aşağıda belirtilen hususları “reklam” olarak kabul etmekte ve yasaklamakta olduğunu kamuoyunun bilgisine getirmek ve meslektaşlarımıza ise hatırlatmak ihtiyacı doğmuştur.

Buna göre,

1- Bir avukat, esas gayesi şahsi reklam olan veya bu gaye ile yapıldığı manası çıkarılabilen herhangi bir şeyi yapmamalı veya böyle bir şeyin yapılmasına sebep olmamalı veya müsaade etmemelidir.

2- Bir avukat, mahkemelerde askıda bulunan herhangi bir davanın veya avukat olarak bulunmuş olduğu veya halen bulunmakta olduğu herhangi bir meselenin tafsilatı hakkında basına mülakat vermemeli veya bu gibi bir tafsilatın yayınlanmasına sebep olmamalı veya müsaade etmemelidir.

İlgili yasal düzenlemeyle ilgili lehte, aleyhte görüşleri, eleştirileri olan meslektaşlarımızı dinlemeye hazırız. Ancak bu kurallar halen yürürlükte olduğuna göre; özellikle mesleki alanları “hukuk” olan avukatların, bu kurallara uymalarının gereklilikten öte bir anlam ve önem taşıdığı açıktır.