Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı yaptığı yazılı açıklamada, 2019-2020 Adli Yıl açılış töreninin yapılmamasını eleştirerek, bu durumun yargı ve ülke ile ilgili tespit, eleştiri, öneri, beklenti ve taleplerini dile getirmelerini.

Kaynak: Barolar Birliği’nden 2019-2020 Adli Yılı Açılışı değerlendirmesi

Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı yaptığı yazılı açıklamada, 2019-2020 Adli Yıl açılış töreninin yapılmamasını eleştirerek, bu durumun yargı ve ülke ile ilgili tespit, eleştiri, öneri, beklenti ve taleplerini dile getirmelerini engellediğini belirtti.

Devletin mali imkanlarının sınırlı olmasına rağmen, bunun halkın yaşamsal sorunlarının çözümlenmesi veya iyileştirilmesinin önünde engel olmadığını ifade eden Esendağlı, ülkede yıllardır ciddi bir muhacerek denetimi uygulanmamasının toplumun can ve mal güvenliğinden ciddi şekilde endişe etmesine; kriminal olayların gün be gün tırmanmasına; sosyal yapının kötü bir şekilde evrilmesine sebep olduğunu vurguladı.

Esendağlı, artan suç olaylarına, yargının cezaları yükselterek verdiği sert refleksin de çözüm getirmekten uzak olduğunu belirterek, toplumsal yapı ve ülkenin kaynak ve imkanlarını dikkate almaksızın uygulanan vatandaşlık ve göç  politikaların da ciddi ve kalıcı birçok soruna yol açtığını kaydetti.

Esendağlı, ülkenin çeşitli sorunlarını çözümede yetersiz kaldığını bunun da Kıbrıs Türk toplumunun devletin olan inanç ve bağlılığını tüketme noktasına getirdiğini vurguladı.

Her şeye rağmen ülkede yargı bağımsızlığının var olduğunu belirten Esendağlı, bütçede mahkemelere ayrılan mali payın yeterli olmadığını, mahkemelerin her konuda yatırıma ihtiyacı bulunduğunu, ancak bunun gelmiş geçmiş hükümetlerin önceliği arasına giremediğini söyledi.

Yargıçların atanması, tayin ve terfilerinin objektif kriterlere dayanması gerektiğini belirten Esendağlı, bu konuda baronun hazırladığı yasa değişikliği çalışmasının bir zemin olarak kullanılabileceğini kaydetti.

Yoğun iş yükü altında ezilen mahkeme personelinin mutsuz olduğunu ifade eden Esendağlı, yargıçlara ve mahkeme personeline hizmetiçi eğitim verilmesinin mahkemelerde verimliliği artıracağına ve standartı yükselteceğine inanç belirtti.

(BRT)

Kaynak: Barolar Birliği’nden 2019-2020 Adli Yılı Açılışı değerlendirmesi