Bu yıl “Adli Yıl Açılış Töreni” yapılmayacağı için Kıbrıs Türk Barolar Birliği dün bir açıklama yaptı. Çok anlamlı bir açıklamaydı… Bu açıklamadan, hukuk camiasının ülkeyi yönetenlere kırgın olduğu anlaşılıyor, hem de çok kırgın. Yüksek Mahkeme Başkanı, adli yıl açılış törenini tasarruf için yapmadıklarını açıkladı ama protesto için de yapılsaydı, bu tavır yerinde olurdu. Barolar Birliği’nin açıklamasındaki tatlı sert ifadeler bunu çağrıştırıyordu zaten.

Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, “sorunları anlatmaktan bıktık” diyor. Evet yine adli yıl açılışı olsaydı, yine protokol oraya gelecekti ama duydukları sorunlar bir kulaklarından girip diğerinden çıkacaktı. Yıllardır böyle olmuyor mu zaten? Hep böyle oluyor. Esendağlı, yargı hizmetlerinin iyileştirilmesinin devletin öncelikleri arasına giremediğini söyledi. Gerçekten de öyle… Aksi olsaydı, giden gelen hükümetler bir el atardı yargıya… Sırasında övgüler düzdükleri yargıyı bu kadar sorunlarıyla baş başa bırakmamaları gerekir. Sığınacak son kalemiz olan yargıyı sorunlardan arındırmak, ülkeyi yönetenlerin işine gelmiyor mu? Gerçekten akıl alır gibi değil…

Birlik Başkanı Hasan Esendağlı, mahkemelere genel bütçeden ayrılan payın yeterli olmadığını, bina, personel, araç gereç, donanımda yetersizlikler olduğunun yıllardır hem Yüksek Mahkeme Başkanları hem de kendileri tarafından her platformda ifade edildiğini kaydederek, kendilerinin söylemekten, toplumun ise dinlemekten sıkıldığı bu sorunların, hükümetler nezdinde ilgi görmediğini söyledi.    Esendağlı, “Ülkede yetki kullanan makamların, sorunları çözmede gösterdiği yetersizliğin vardığı boyutun, Kıbrıs Türk toplumunun KKTC Devleti’ne olan inanç ve bağlılığını tüketme noktasına getirdiği” eleştirisinde bulundu.    Bazen, “Neden KKTC’ye inanmıyor, sahip çıkmıyorsunuz?” diye soruyorlar ya, işte cevabını Esendağlı veriyor. Toplumun hiçbir kronikleşmiş sorununu çözemeyen ülke yöneticileri, devlete olan aidiyeti köreltiyor.

Her ne kadar da “Suçlu yönetenlerdir, devletin ne suçu var?” diye sorulsa da, maalesef yönetenlerin halkı getirdiği nokta budur… Esendağlı, artan suç olaylarına, yargının cezaları yükselterek verdiği sert refleksin de çözüm getirmekten uzak olduğunu kaydetti. Esendağlı, “Devletin ülkeye ancak yasal bir statü/amaçla giriş yapılmasını ve bu amaç/statüye uygun olarak ülkede bulunulmasını sağlamak yönünde yıllardır gösterdiği umursamazlık, toplumun can ve mal güvenliğinden ciddi şekilde endişe etmesine; kriminal olayların gün be gün tırmanmasına; sosyal yapının kötü bir şekilde evrilmesine sebep olmakta; Kıbrıs Türk toplumunun huzurunu bozmaktadır…” dedi.

Çok doğru bir tespit… Biz bu köşede bu konuyu defalarca gündeme getirdik, yetkililer hep tedbir alacağını söylüyor ama hiçbir zaman o tedbiri göremiyoruz. Esendağlı, çok daha fazla konuya temas etti, hepsi de çok önemli… Bugünlerde herkes “mesaj almaktan” söz ediyor, umarız ülkeyi yönetenler de Barolar Birliği’nin anlattıklarından gereken mesajı alır. Pazartesi günü de Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik’in basın toplantısı var, orada da mesajlar verilecek… Yeni adli yıl töreni tasarruf için gerçekleştirilmiyor ama sanırım toplum bunu bir tavır olarak görüyor, görsün de bize göre… Dedik ya; tavır olsa da çok yerinde olurdu, çünkü son yıllarda ülkeyi yönetenler bunu hak ediyor. Törenlerde duyduklarını dikkate almayan yöneticiler, umarız törensiz açıklamaları dikkate alır.

Kaynak https://www.kibrisgazetesi.com/hukuk-camiasi-ulkeyi-yonetenlere-kirgin-makale,9163.html

Kıbrıs Gazetesi