Fasıl 6 Hukuk Muhakemeleri Usül (Değişiklik) Yasası ile ilgili mahalli barolar bilgilendirme toplantılarını bugün Girne ile tamamladık. . Yasayla ilgili toplantılara sivil toplum ve meslek örgütleri ile devam edeceğiz…