Panelde, Ev içi şiddetin çocuklar üzerinde etkileri, Evlilik Dışı Çocuk Yasası, Uluslararası Sözleşmelerde Çocuk Hakları ve KKTC’de çocuk haklarının analizi konuşuldu.