Komitemiz’in “Sivil Büyü” kapsamında yürüttüğü, ” Kıbrıs’ın Kuzeyindeki Insan Haklarının Korunması ve Hak Ihlallerinin Azaltılması” hedefiyle başlatılan proje, 11 Aralık 2019 günü Barolar Birliği Merkez Binası’nda, insan hakları alanında izleme ve raporlamaya dönük bilgilendirici bir toplantı ile basladı. Bilgilerini ve deneyimlerini bizimle paylaşan Gökçeçiçek Ayata ve Hülya Gülbahar’a çok teşekkür ederiz.