Avrupa Birliği tarafından finanse edilen İnsan Ticaretine Karşı Koordineli Önlemler ve Mekanizmalar (COMMIT) Projesi’nin savunuculuk çalışmaları kapsamında Hukuk, Siyasi İşler ve Dış ilişkiler Komitesi Başkanı Sn. Oğuzhan Hasipoğlu ve Komite temsilcileri Sn. Doğuş Derya, Sn. Erek Çağatay, Sn. Yasemin Öztürk ve Sn. Hasan Büyükoğlu ile çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik.

Görüşmede 2018 yılında Komite’ye sunulan “Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisi” altında yer alan insan ticareti suçunun yerel mevzuata dahil edilmesini sağlayacak olan önerinin ivedilikle yeniden gündeme getirilmesi gerektiğini ilettik. Bu bağlamda Komite üyelerinden önerinin yeniden gündeme alınacağı ve üzerinden çalışılacağına dair söz aldık. Önerinin kabul edilmesi halinde insan ticareti suç olarak kabul edilecek ve mevcut cezasızlık düzeninin önüne geçilecek.