Sorumluluk ve sağduyu ile hareket etmemiz gereken bir dönemden geçiyoruz.

Tüm dünyaya yayılan COVİD 19 virüsünün ülkemize geldikten sonra aramızdan birilerine bulaşmış olması; diğer tüm hastalıklarda olduğu gibi utanılacak, mahcup olunacak ya da tepki gösterilecek bir durum değildir.

Her hastanın olduğu gibi, COVİD 19 virüsünden etkilenen bireylerin de uluslararası ve/veya evrensel hukuk ilkeleri çerçevesinde mahremiyet hakkı bulunmaktadır.

COVİD 19 virüs testi pozitif çıkan kişilerin ifşa edilmesinin hasta haklarına aykırı olduğu bir yana; böyle bir ifşaatın bulaşmanın önlenmesi için de hiçbir yararı bulunmamaktadır.

Özellikle sosyal medya üzerinden yayılan konuyla ilgili öfkeli ve ötekileştirici tepkiler ve bunun üzerinden ortaya çıkan yoğun tartışmaların, potansiyel  COVİD 19 taşıyıcısı kişilerin kendilerini saklamalarına ve/veya hastaneye başvurmaya çekinmelerine sebep olabileceği unutulmamalıdır.

Elbette ki konu kişilerin insiyatifine bırakılamayacak kadar hayatidir. Bu sebeple yapılması gereken, ivedi olarak Sağlık Bakanlığı nezdinde COVİD 19 testi pozitif çıkan hastalardan aldığı bilgilerden yola çıkarak, hastanın temas ettiği tüm kişilere erişmek ve temas eden kişilerin test yapmak üzere hastaneye gelmelerini sağlamak görevlerini üstlenecek bir  “temaslı izleme ekibi” oluşturulmasıdır. Böyle bir ekibin oluşturulması,  bulaşmaya karşı etkili ve süratli mücadeleye büyük katkı sağlayacaktır. Ayrıca izleme ve takip işinin bu şekilde kurumsal ve resmi olarak yapılması,  bu konuda endişeli olan vatandaşların endişesinin giderilmesini sağlayacağı gibi; böylelikle evrensel hasta haklarının ihlal edilmesinin de önüne geçilmiş olunacaktır.

 

Saygılarımızla,

 

KIBRIS TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ

KIBRIS TÜRK TABİPLERİ ODASI

KIBRIS TÜRK HEKİMLER SENDİKASI

KIBRIS TÜRK BAROLAR BİRLİĞİ

EVRENSEL HASTA HAKLARI DERNEĞİ