Buna göre:

1- Acil dava ve istidaların ilgili Mahkemenin e-posta adresine gönderilmek sureti ile dosyalanması şeklindeki uygulama devam edecektir.

2- 16 Mart 2020 tarihinden önce dosyalanmış olan taşınmaz mallarla ilgili Tapu Dairelerinde işlem yapılmasını önleme talebi içeren ama mahkeme tarafından görüşülemeden otomatik olarak ertelenen ara emri istidalarının, ertelendiği tarihten önce görüşülmesinin istenmesi halinde; müstedi avukatlarının ilgili Mahkemenin e-posta adresine dilekçe göndererek, istidaya, ertelenmiş olduğu tarihten önce bir gün verilmesi için talepte bulunabileceklerdir.

3- 16 Mart’tan itibaren sistematik olarak ertelenen ara emri istidaları ile ilgili, bu süreçte verilmiş olan emirlerin yazılması ve Tapu Dairesine tebliğ edilmesi istendiği takdirde bunun da
dilekçede belirtilmesi gerekmektedir.

İlgili duyuruyu, Yüksek Mahkeme portalında görebilirsiniz.