Sevgili meslektaşlar,

Baro Konseyi ve Mahalli Barolar olarak yapılan değerlendirme toplantısı sonrasında aşağıdaki hususları bilginize getirmek isteriz.

Görüldüğü kadarıyla, ofislerimizin mahkemelerden önce açılmasının olumlu mu olumsuz mu olduğu konusunda meslektaşlarımız arasında farklı düşünceler mevcut.

İçerisinde bizim de bulunduğumuz oldukça geniş kapsamlı bu açılımın esas sebebinin, hükümetin 1500TL’lik katkı payı ile ilgili kaygısı olduğu aşikar.

Bu arada, Yüksek Mahkeme de 6.5.2020 sonrası yeni çalışma düzenini duyurdu. Bu düzen, Ceza davalarının hükümsüz tutuklulardan başlamak üzere öncelikli olarak görüşülmesi; diğer davaların ise kural olarak ertelenmeye devam edilmesi; görüşülmesi konusunda taraf avukatlarının mutabık kaldığı davaların ve acil müracaatların ise yargıç tarafından belirlenen gün ve saatte görüşülmesi olarak özetlenebilir. Bu duyuruya mahkemeler.net‘ten erişilebilir.

Baro Konseyimiz, yukarıdakiler ışığında ve özellikle Mahkemenin normal düzene nazaran çok düşük kapasitede de olsa çalışacak olması sebebiyle, artık ofislerin açılıp açılmaması ile ilgili tartışmanın çok bir faydası olmayacağını değerlendirmektedir. Kaldı ki, devletin mali olanaklarını, daha doğrusu olanaksızlığını düşündüğümüzde bu 1500-TL’lik ödemelerin devamı ile alakalı girişimlerin gerçekçi olmayacağı ortadadır.

Ancak meslektaşlarımızın, mahkemelerin bu şekildeki çalışma düzeni içerisinde ve özellikle tüm hüküm, icra ve taksitlerin 30.6.2020 tarihine kadar ertelenmesi sebebiyle, gelir elde etmekte oldukça zorlanacağı hususundaki görüş ve endişeleri hiç kuşku yok ki haklı ve gerçektir.

Buna ilaveten teknik olarak faaliyette olacağımız için, ihtiyat sandığı ve sosyal sigorta prim yükümlülüğümüz de doğmuş olacaktır. Bu da gelir elde edilmeyen dönemde ek bir mali külfet olarak karşımıza çıkacaktır.

Konseyimiz, meslek örgütü olarak yukarıda belirtilen durumları gerekçe olarak sunarak, ilgili bakanlıktan bu dönemde sosyal güvenlik prim muafiyeti talep etmek için girişim yapılması yönünde mutabık kalmıştır.

Bizleri bekleyen ekonomik sıkıntıların olası boyutu karşısında, çok önemli bir kazanım olmasa da, bu talebimizin en azından haklı ve adil olacağını ve kısmi de olsa gider azaltmaya yardımcı olacağını düşünmekteyiz.

Tüm meslektaşlarımıza kolaylıklar ve başarılar dileriz.