Sevgili meslektaşlar, 1.5.2020 tarihli ve 74 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre faaliyete geçecek işyerlerinin alması gereken tedbirlerin, ofislerimizi ilgilendiren kısmı aşağıda özetlenmiştir.

Hukuk Bürolarında alınması gereken tedbirler:

1- Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bilim Kurulu tarafından açıklanan risk grubundaki kişiler salgın hastalık sona erene kadar çalıştırılmamalıdır .

2- Faaliyete başlamadan önce işyeri dezenfeksiyonu yapılmalıdır.

3- Yüzeylerin, ekipmanın ve çalışma ortamının diğer öğelerinin rutin olarak temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi dahil olmak üzere düzenli temizlik uygulamaları yapılmalıdır. Çalışma alanları , lavabo, tuvalet, banyo, merdiven korkulukları , musluk ve yemekhaneler, yatakhaneler, dinlenme alanları, giyinme/soyunma odaları , kapı , turnike, asansör gibi ortak kullanım alanları uygun hijyen malzemeleri ile her gün temizlenmelidir.

4- Çalışanların kullandıkları cihazlar düzenli olarak temizlenmeli; işyerlerinde mümkün olduğunca çalışanların yakın temasta bulunmaları ve ekipman, araç, gereçlerin ortak kullanımı önlenmelidir.

5- işyeri genelinde çalışanların sosyal mesafesini sağlamak ve sağlıklı çalışma alanları oluşturmak için uygun bir çalışma organizasyonu yapılmalıdır.

6- İşyeri belirli aralıklarla mümkünse doğal yolla havalandırılmalıdır .

7- El hijyeninin önemini anlatan bilgilendirme talimatlarının işyerinin girişine ve herkesin görebileceği diğer alanlara asılması sağlanmalıdır .

8- Çalışanlar , işyeri ortamına girmeden ve çalışma sırasında sabun ve suyla ellerini yıkamaları konusunda bilgilendirilmelidir, su ve sabuna erişim olmadığı takdirde alkol bazlı bir el dezenfektanı kullanarak ellerini sık sık temizlemeleri sağlanmalıdır . Ayrıca işyerinde çalışanların kullanımı için yeterli temizlik malzemeleri bulundurulmalıdır.

9- Çalışanlara tek kullanımlık mendiller ve biyolojik atıklar için ayrı çöp torbaları sağlanmalı; temizlik personeline, çöplerin içeriğine temas edilmeden boşaltılması için gerekli uygulamalar yaptırılmalıdır.

10- Sağlık açısından risk gruplarında yer alan çalışanların, evden çalışmaları konusunda olanak sağlanmalıdır.

11- İşyerlerine ziyaretler kısıtlanmalı, acil olmayan ziyaretler ve dışarıdan alınan hizmetlerden acil olmayanlar iptal edilmelidir.

12- Hastalık bulaşma riskine karşı çalışanlar, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen ve zorunlu hale getirilen uygun kişisel koruyucu donanımları kullanmalıdır.

13- Çalışanların düşmeyen ateş, öksürük ve nefes darlığı gibi şikayetleri söz konusu ise derhal uygun bir maske takarak ve Sağlık Bakanlığı’nın izolasyon kuralları dikkate alınarak Sağlık Bakanlığı ile derhal iletişime (İletişim Telefonları: 0533 850 11 88 &05488501188) geçilmeli ve izole bir biçimde en yakın sağlık kuruluşuna ulaşması sağlanmalıdır.

14- işverenler; resmi makamların salgınla ilgili kararlarını ve Çalışma Dairesi tarafından yayınlanan bilgilendirmeleri takip etmekle ve gereğini yapmakla yükümlüdür.

15- Giriş ve çıkışlar için tek bir kontrollü kapı kullanılmalıdır. Bir hizmet veya ürün almak için gelen kişiler, kapıda görevlendirilen çalışan tarafından Sağlık Bakanlığının açıkladığı tedbirler doğrultusunda gerekli kontroller yapılarak uygun şartlarda içeriye alınmalıdır.

16- İşyerleri sık sık havalandırılmalıdır. Pencereler açılarak odada hava sirkülasyonu sağlanmalıdır. Merkezi havalandırma sistemleri bulunan işyerlerinin havalandırması temiz hava akışını sağlayacak şekilde düzenlenmeli, havalandırma sistemlerinin bakımı ve filtre değişimleri üretici firma önerileri doğrultusunda düzenli olarak yapılmalıdır. İşyerlerinde ultraviyole cihazları ile hava ve yüzey dezenfeksiyonu yapılması önerilmemektedir.

17- Solunum yolu enfeksiyonu belirtileri olan (ateş, öksürük, nefes darlığı) personel iyileşene kadar çalıştırılmamalı ve sağlık kuruluşuna yönlendirilmelidir.