”İnsan ticareti, önemle üzerinde durulması ve birçok kesimin birlikte mücadele etmesi gereken insan hakkı ihlâlleri arasında yer almaktadır. Bu alanda ülkemizde var olan yasal boşluklar, pek çok vakanın cezasızlık ile sonuçlanmasına neden olmaktadır. “Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ve Bu Sözleşmeye Ek İnsan Ticaretinin, Özellikle Kadın ve Çocuk Ticaretinin Önlenmesine, Durdurulmasına ve Cezalandırılmasına İlişkin Protokol” mevzuatımıza dahil edilmiştir. Ancak, özellikle insan ticaretini cezalandıran ve mağdurları koruyucu – güçlendirici mekanizmaları düzenleyen özel bir yasaya da ihtiyaç vardır. Tüm bu hususları daha güçlü bir şekilde dile getirmek, ilgili kesimlerin bir araya gelip mücadele etmesi ve kamuoyu oluşturması ile mümkün olacaktır. Siyasilerin dikkatini çekmek için örgütler arasında kurulacak bağlar önemlidir. Bu noktada ortağı olduğumuz AB tarafından desteklenen ve Mülteci Hakları Derneği’nce yürütülen #Commit Projesi’nin büyük bir öneme sahip olduğunu düşünüyoruz. Umudumuz, ileride daha geniş çaplı, devlet ve sivil toplum örgütlerinin birlikte çalışacağı bir mekanizmaya da örnek teşkil etmesidir.”