Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, 15 Mayıs itibarıyla, Bakanlar Kurulu’nun ilan ettiği idari tatilin son bulması halinde mahkemelerin aşama aşama faaliyetlerini normalleştirebileceğini düşündüklerini söyledi.

“ŞU AN ÖNLEMLER İÇİN ÇALIŞILIYOR”…

Esendağlı, mahkeme faaliyetleri açısından büyük bir iş kaybının mevcut olduğa dikkat çekerek, bunun telafi edilmesinin ciddi zaman alacağını vurguladı. Esendağlı, özellikle dezenfektasyon ve mesafe tedbirlerinin uygulanmasının ve mahkemelerde insan yoğunlaşmasını önlenmenin şart olduğunu söyleyerek, Yüksek Mahkeme’nin, şu an bunların sağlanması için çalıştığının altını çizdi.

“YGK ÇOK DA GEREKLİ DEĞİLDİ”…

Bakanlar Kurulu’nun, hüküm ve müteakip icra işlemlerinin Haziran sonuna kadar ertelenmesini öngören Yasa Gücünde Kararname çıkardığını hatırlatan Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, Bakanlar Kurulu’nun Anayasal çerçevede böyle bir yetkisinin olup olmadığı tartışması bir yana; bu düzenlemenin pratikte çok da gerekli olmadığını vurguladı.

Eniz ORAKCIOĞLU

Ülkemizde normalleşme için 4 Mayıs’ta ilk adımların atılmaya başladığına dikkat çeken Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, “15 Mayıs itibarıyla, Bakanlar Kurulu’nun ilan ettiği idari tatil son bulursa, mahkemelerin de aşama aşama faaliyetlerini normalleştirebileceğini düşünmekteyiz” diyerek, alınması zorunlu olan tedbirler ışığında; pandemi öncesi randımana dönmenin ciddi zaman alacağını ifade etti.

Esendağlı, avukatlar açısından, hem ortaya çıkan iş kaybının telafi edilmesinin zorluğu, hem de mesleğin ekonomisinin neredeyse tamamen durması sebebiyle ortaya çıkan mali problemlerin söz konusu olduğunu kaydetti.

Esendağlı, Bakanlar Kurulu’nun, hüküm ve müteakip icra işlemlerinin Haziran sonuna kadar ertelenmesini öngören Yasa Gücünde Kararname çıkardığını söyleyerek, Bakanlar Kurulu’nun Anayasal çerçevede böyle bir yetkisinin olup olmadığı tartışması bir yana; bu düzenlemenin pratikte çok da gerekli olmadığını vurguladı.

Esendağlı: 15 Mayıs olarak takvimlendirildi

Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, şu anda mahkemelerde rotasyon usulü ile çalışma düzeni oluşturulduğunu vurgulayarak, hükümsüz tutuklu sanıklar aleyhindeki ceza davalarına öncelik verilmek üzere, acil meselelerin görüşülmesinin sağlandığını söyledi.

Esendağlı, bunlar dışındaki tüm davaların ise liste ilan edilmek suretiyle toplu olarak ileri tarihlere ertelendiğini kaydederek, bu uygulamanın 15 Mayıs’a kadar takvimlenmiş durumda olduğunu belirtti.

“Pandemi öncesine dönmek ciddi zaman alacak”

Esendağlı, “15 Mayıs itibarıyla, Bakanlar Kurulu’nun ilan ettiği idari tatil son bulursa, mahkemelerin de aşama aşama faaliyetlerini normalleştirebileceğini düşünmekteyiz” diyerek, alınması zorunlu olan tedbirler ışığında; pandemi öncesi randımana dönmenin ciddi zaman alacağını ifade etti.    Özellikle dezenfektasyon ve mesafe tedbirlerinin uygulanmasının ve mahkemelerde insan yoğunlaşmasını önlenmenin şart olduğunu söyleyerek, Yüksek Mahkeme’nin, şu an bunların sağlanması için çalıştığının altını çizdi.

Esendağlı, kendilerinin de Barolar Birliği olarak ellerinden geldiğince, sürece destek vermek için çalıştıklarına dikkat çekerek, “Bu durumda, mahkemelerin fiziki koşulları göz önünde bulundurularak, bu tedbirler uygulandıktan sonra ortaya çıkacak iş verimliliğinin ve kapasitesinin öngörülmesi ve bu çerçevede davaların görüşülmeye başlanması gerekmektedir” dedi.

“Avukatlar için mali problemler söz konusu”

Esendağlı, mahkeme faaliyetleri açısından büyük bir iş kaybının mevcut olduğa dikkat çekerek, bunun telafi edilmesinin ciddi zaman alacağını vurguladı.

Tam kapasite çalışmaya dönmenin zaman alacağını yineleyen Esendağlı, avukatlar açısından, hem ortaya çıkan iş kaybının telafi edilmesinin zorluğu, hem de mesleğin ekonomisinin neredeyse tamamen durması sebebiyle ortaya çıkan mali problemlerin söz konusu olduğunu kaydetti.

Esendağlı, özellikle genç ve tek başına çalışan meslektaşlarının ortaya çıkan ekonomik sorunlarının, yaşamsal boyutta olduğuna dikkat çekti.

“YGK pratikte çok da gerekli değildi”

Esendağlı, Bakanlar Kurulu’nun, hüküm ve müteakip icra işlemlerinin Haziran sonuna kadar ertelenmesini öngören Yasa Gücünde Kararname çıkardığını söyleyerek, Bakanlar Kurulu’nun Anayasal çerçevede böyle bir yetkisinin olup olmadığı tartışması bir yana; bu düzenlemenin pratikte çok da gerekli olmadığını vurguladı.

Esendağlı, “Görüldüğü üzere, mahkemelerin faaliyetlerinin durduğu ve halen daha çalışmadığı, akabinde de aşama aşama çalışmanın gerçekleşeceği bir dönemdeyiz. Yani bu dönemde bu YGK çıkarılmasaydı da, hükümlerin icrasının gerçekleşmesi pratikte mümkün değildi gibi görünüyor” şeklinde konuştu.

“Kurallar bakımından gevşememeliyiz”

Esendağlı, mahkemeler ne zaman normale döner sorusuna da, “Sadece mahkemelerle ilgili değil, ülkenin bütünü ve hatta dünya ile ilgili şu anda tam anlamı ile normalleşmenin ne zaman olacağına cevap verebilecek herhangi biri yoktur. Yaşayıp öğreneceğiz gibi görünüyor” şeklinde cevap verdi.

Esendağlı, esas olanın, virüsün yayılmasını engellemek için uymak zorunda olduğumuz kurallar bakımından gevşememek olduğunu söyleyerek, bunu yapabilirsek, mümkün olduğunca erken normalleşme sürecine girebileceğimizi kaydetti.

OKU, YORUMLA ve PAYLAŞ ==> https://www.kibrisgazetesi.com/kibris/tam-kapasiteye-donmek-zaman-alacak-h89081.html?fbclid=IwAR1yacw-m0-IQowOdYIWABMr1pCVR03Rxtx9AQ12rSQR3F9y0-MgC0Ssils

Kıbrıs Gazetesi