Sevgili meslektaşlar,

Yüksek Mahkeme, ikinci bir duyuruya kadar mahkeme mukayyitliklerindeki dosyalama işlemleri ile ilgili uygulanacak randevu yöntemini belirlemiştir. Buna göre;

1. Davası olan veya mukayyitliklerde herhangi bir işlem yapması gerekenler, aşağıda belirtilen telefonlardan veya e-posta adreslerinden randevu alarak Mahkemeye gelmelidir.
Randevusu veya duruşması olanlar, kendilerine gönderilmiş e- posta veya WhatsApp mesajını, kontrol için, kapıdaki görevliye göstermelidirler.

2. Dava ve istida dosyalamalarının ilgili mahkemenin e-posta adresi üzerinden yapılmasına devam edilecektir. Mukayyitlik, bu şekilde dosyalanan evrak için ödenmesi gereken harç miktarını hesaplayıp dosyalayana bildirecek ve harcı yatırmak için hangi tarih ve saatte mukayyitliğe gelmesi gerektiğini de bildirecektir.

Tereke, vasiyetname dosyalama, yemin ve diğer mukayyitlik işlemleri için de Mukayyitliklerden randevu istenecektir.