Fasıl 6 Hukuk Muhakemeleri Usül Yasası’nda icra konusu ile ilgili yapılan değişiklik, Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nin oldukça uzun ve kapsamlı çalışması neticesinde ortaya çıkmış ve tıkanan icra sisteminin önünün açılması ve yasal düzene karşı yapılan hilelerin önüne geçilmesi temel amacına yönelmiştir.
Yasa, Meclis komitesinden ve 28.10.2019 tarihinde Meclis Genel Kurulu’ndan OYBİRLİĞİ ile geçmiştir.
Yasa’nın kabulü için el kaldıran bir siyasi parti (TDP), kendi oyuyla geçen yasanın Anayasaya aykırı olduğu iddiası ile Anayasa Mahkemesi’nde dava ikame ederek hem siyasi hem de yargısal tarihimize yeni bir ilginçlik kaydetmiş oldu. Dahası, bu yasayı Yasa Tasarısı olarak ilk defa Meclise gönderen dörtlü hükümetin bir üyesi de yine bu partimizdi.
Biz bu ilginç tutumu hazmetmeye çalışırken, aynı siyasi parti, yasada yapılan değişikliğin değiştirilmesi için yeni bir yasa önerisinde bulundu. Böylece kendi oyuyla geçen ve önce AYM’de açılan dava, sonrasında ise pandemi sebebiyle neredeyse daha hiç uygulanma şansı bulamamış olan bir yasa ile ilgili değişiklik ihtiyacı saptadığını ilan etmiş oldu.
Harcanan emeğe mi, boşa yitirilen zamana mı, ülke siyasetinin ciddiyet seviyesine mi üzüleyim bilemiyorum.
Peşinen söyleyim ki Barolar Birliği, bahsettiğim değişiklik önerisine ilişkin bir müzakerenin veya pazarlığın tarafı olmayacaktır. Yukarıda izah ettiğim süreç, böyle bir müzakerenin ciddiyet ve sorumluluk duygusuyla bağdaşmadığını yeterince göstermektedir.
Meclisin oybirliği ile irade gösterdiği ve henüz uygulama fırsatı olmadığı için olumlu veya olumsuz herhangi bir neticesinin test edilemediği, tamamen teknik içerikli bir yasanın siyasi kaygılarla kimyasının bozulmasının kimseye faydası olamaz.
Burada yaptığım eleştiri, böyle bir müzakereye dahil oldukları oranda diğer siyasi partiler için de aynen geçerli olacaktır.
<img class="j1lvzwm4" src="data:;base64, ” width=”18″ height=”18″ />
<img class="j1lvzwm4" src="data:;base64, ” width=”18″ height=”18″ />
<img class="j1lvzwm4" src="data:;base64, ” width=”18″ height=”18″ />
Aslı Murat, Mevlidiye Atagül ve 118 diğer kişi
13 Yorum
6 Paylaşım
Beğen

Yorum Yap

Paylaş