KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
TAŞINMAZ MAL KOMİSYONU

DUYURU
22 Haziran 2020 tarihinden itibaren geçiş kapılarının açılması sebebiyle Komisyon
20 Mayıs 2020 tarihli duyurusunda yer alan tedbirlere ek yeni tedbirler almıştır.
Şöyle ki;
1- Taşınmaz Mal Komisyonu huzurundaki tüm dosyalama işlemleri ve/veya
toplantılar sadece başvuranların avukatlarının katılımıyla gerçekleştirilecektir.
2- Başvuru sırasında Başvuran tarafından imzalanacak olan yemin takrirleri Güney
Kıbrıs’ta mahkeme mukkayyitlileri huzurunda imzalanıp, mukayyit tarafından
tasdik edildikten sonra, Başvuranın şahsen hazır olmasına gerek olmaksızın,
Başvuran avukatı tarafından, 20 Mayıs 2020 tarihli duyuruya uygun olarak
[email protected] randevu alınarak Başvurular kabul edilecektir.
3- Avukatı olmayan ve Başvuru yapmak isteyen Başvuranlar, yemin takrirlerini
Güney Kıbrıs’ta mahkeme mukkayyitliklerinde imzalayıp, mukkayyit tarafından
tasdik ettirdikten sonra, Başvurusunu scan yaparak [email protected] mail
adresine göndereceklerdir. Usulüne uygun olan Başvurulara Komisyon
Sekreteryası dosyalanmış addedip, başvuru numarası verecektir.
4- Avukatı olmayan ve Başvusu ile ilgili belge ve/veya istida ibraz etmek isteyen
Başvuranlar, belgelerini ve/veya istidalarını scan yapıp [email protected] mail
adresine göndererek dosyalamalarını yapacaklardır.
5- Avukatı olmayan mail aracılığıyla başvuru yapan ve/veya belge ve/veya istida
ibraz eden Başvuranların pul harçları mukayyitlik tarafından hesaplanıp
Başvuran’a bilahare bildirilecektir.
6- Avukatı olmayan başvuranlara evrak tebliğleri mail aracılığıyla yapılacaktır.
 20 Mayıs 2020 tarihli Duyuru’daki ve işbu duyurudaki çalışma şartları farklı
bir duyuru yapılmadıkca, ayni koşullarda devam edecektir.
Kamuoyuna duyurulur.

Ayfer Said Erkmen
Başkan