Sn. Ersin Tatar

KKTC Başbakanı

Lefkoşa

 

 

Kıbrıs Türk Barolar Birliği, Lefkoşa Mahalli Barosu, Girne Mahalli Barosu, Mağusa Mahalli Barosu ve Güzelyurt Mahalli Barosu 22.6.2020 tarihinde açıklanan 2. Ekonomik Paket ile ilgili aşağıdaki hususları sizin ve Bakanlar Kurulu’nun diğer sayın üyelerinin dikkatine sunmayı görev bilmektedir.

 

22.6.2020 tarihinde tarafınızdan okunarak kamuoyunun bilgisine sunulan 2. Ekonomik Paket’in 12. maddesinin yargı kararları ile ilgili olduğu görülmektedir. Buna göre, aile davaları haricindeki yargısal işlemlerde verilen hükümlerin uygulanmasının 31.12.2020 tarihine kadar durdurulması amaçlanmaktadır.

 

Anayasa’nın üzerine tesis edildiği “hukukun üstünlüğü” ve “kuvvetler ayrılığı” prensipleri ışığında yapılmak istenen düzenlemenin Anayasa’nın açıkça ihlal edilmesi sonucunu doğuracağı konusunda KKTC Hükümeti’ni uyarmak, her şeyden önce görevimizdir.

 

Yürütme organının yargı kararlarını değiştirme veya erteleme yetkisi yoktur. Bu yetki, Cumhuriyet Meclisi’ne dahi tanınmış değildir. KKTC Bakanlar Kurulu, bu kadar açık bir yetki gasbına hiçbir şekilde tevessül etmemelidir.

 

Böyle bir girişimin, devletin üzerinde yükseldiği temel hukuki prensiplere vurulmuş kalıcı bir darbe olmaktan öte bir anlam ifade etmeyeceği görüş ve iddiasındayız.

 

Konunun Anayasal boyutu bir yana, mahkeme hükümlerinin uygulanmasının yıl sonuna kadar ertelenmesinden herhangi bir toplumsal fayda sağlanamayacağını değerlendirmekte olduğumuzu da belirtmek isteriz. Böyle bir uygulamanın sanıldığı gibi sadece hükümlü alacaklı açısından değil; birikmiş faiz yükü ve daralmış bir ödeme periyotu ile karşı karşıya kalacak borçlu açısından da olumsuz neticeler yaratacağı, başka bir deyişle aslında borçlulara hiçbir şekilde iyilik yapılmış olunmayacağı açıktır.

 

Toplamda 9 ayı aşkın bir süre durdurulmuş olan mahkeme işlemlerinin, bu periyottan sonra yaratacağı iş yükü ve yığılmanın nasıl aşılacağı ise başka önemli bir sorun olarak önümüzde durmaktadır.

 

Yapmış olduğumuz uyarıların dikkate alınmasını umut etmekteyiz. Aksi halde konuyu Anayasa Mahkemesi nezdine taşıyacağımız konusundaki uyarımızı yenileriz.

 

Kıbrıs Türk Barolar Birliği

Lefkoşa Mahalli Barosu

Girne Mahalli Barosu

Mağusa Mahalli Barosu

Güzelyurt Mahalli Barosu