Değerli Meslektaşlar,
E2 n1 ve E2 n6 celpname ile başlatılan davalar da artık mahkemeler.net portalı üzerinden dosyalanabilecektir.