Değerli meslektaşlar, Yüksek Mahkeme Başkanımızla yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde aşağıdaki hususları bilginize sunarız:
1- Yüksek Mahkeme Başkanı, yargıçların salonlardaki ve/veya mahkemedeki yoğunluğu azaltmaları gerektiğini ve bu sebeple özellikle günlük işlemlerden ertelenebilecek olanların liste üzerinden ertelenmesini, yapılacak olan işlemlerde ise randevu usulüne riayet edilmesi gerektiğini iletmiş durumdadır.
2- Bu durumda öncelikle tüm dosyaların bir gün önceden portaldan kontrol edilmesi önem arzedecektir. Bu aşamada yukarıda belirtiğim sebeple liste üzerinden daha yoğun ertelemeler olacaktır.
3- Avukatlar olarak, mezkur yoğunluğun azaltılması için en azından önümüzdeki iki hafta boyunca dosyaların ertelenmesine odaklanmamız gerekmektedir. Bu sebeple özellikle ertelenecek dosyalarla ilgili taleplerimizi e-mail yoluyla ilgili yargıca ve karşı taraf avukatına iletmemiz çok yardımcı olacaktır. Bu süreçte tehir taleplerinin olumlu karşılanacağını rahatlıkla söyleyebilirim.
4- Mahkemeye çıkılması gereken hallerde, tehir alınması ve/veya kısa süreli işlemlerin yapılması; avukatların birbirleriyle yardımlaşarak salonlardaki yoğunluğu azaltması çok yardımcı olacaktır.
5- Virüsün yayılımı konusundaki çember gittikçe daralmakta ve temaslı takibi güçleşmektedir. Bu sebeple önümüzdeki süreçte mümkün olduğunca mahkemeye tanık ve/veya müvekkil getirilmemesi önem arzedecektir.
6- Ofislerimizde mümkün olduğunca izole olmalı ve zorunlu olmadıkça yüzyüze görüşme ve/veya toplantı yapmaktan kaçınmalıyız.
7- Bu tedbirleri alıp, önümüzdeki bir kaç günü sıkı şekilde takip edeceğiz. Yeterli olmaması halinde, daha farklı adımları da değerlendiriyor olacağız.