Değerli meslektaşlar, virüsün hızlı seyri ve özellikle dün mahkemede pozitif vakaya rastlanmasının ardından hızlı bir durum değerlendirmesi yapmak gerekti. Bu değerlendirmeyi yaparken öncelikle meslektaşlarımızın sağlıkla ilgili endişelerini ve buna karşılık işlerini yapma konusundaki isteklerini göz önüne aldık. Sabahleyin Tabipler Birliği ve Yüksek Mahkeme ile istişarede bulunduk ve akabinde Baro Konseyi ve Mahalli Barolar toplantısı gerçekleştirdik. Yaptığımız istişareler neticesinde aşağıdaki hususları meslektaşlarımızın bilgisine getirme noktasında karar üretmiş bulunuyoruz:
1- Bu aşamada genel bir kapanma ve/veya davaların görülmemesi ve/veya mahkemeye çıkılmaması gibi bir durum sözkonusu değil. Tabiplerin böyle bir önerisi veya beklentisi yoktur. Tek önerileri maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına tam riayet edilmesi noktasındadır.
2- Bilinen bir husus olmasına rağmen tabip görüşüne binaen tekrar vurgulamakta fayda vardır: Pozitif bir vaka ile temasın riskli sayılması için bu temasın 15 dakika kadar sürmesi gerekmektedir. Yani selam vermek, ateş ölçtürmek, günaydın demek, bir ki dakika sohbet etmek ile temaslı olunmuyor. “Temaslının temaslısı” diye bir kavram ise hiç yok. Pozitif bir vaka ile doğrudan temasınız yoksa temaslı sayılmıyorsunuz. Dolayısı ile mahkemedeki vaka dolayısı ile kendimizle ilgili yapacağımız değerlendirmede bu hususları gözönünde bulundurmamız ve panikle değil; tedbirle hareket etmemiz çok önemlidir.
3- Ancak, bu konuda herhangi bir şüpheye mahal vermemek adına tüm meslektaşlarımızı PCR testi yaptırmaya yönlendirme kararı aldık. Yarından itibaren bir hafta zarfında aşağıdaki merkezler tüm Avukat ve Stajyer Avukatları PCR testi yaptırmak üzere bekleyeceklerdir. Avukat ve stajyer avukatların PCR testleri Barolar Birliği tarafından karşılanacaktır. Meslektaşların birinci derecede hısımları ise indirimli fiyatlardan yararlanabilecektir.
Anlaşılan Merkezler:
Lefkoşa: 1- Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi
2- Elit Hospital
Girne: Girne Üniversitesi Dr. Suat Günsel Hastanesi
Mağusa: YDÜ Dispanseri
Güzelyurt: YDÜ Dispanseri
4- Mahkemelerde Mayıs ayının ortasından beri uygulanacağı duyurulan randevu sisteminin uygulanmasında gerek bizler gerekse yargıçlar tarafından yapılan hatalar sebebiyle, sistemin çalışmadığı ve mahkemelerde büyük bir yoğunluk yaşandığı aşikardır. Bu konuda Yüksek Mahkeme ile yaptığımız istişareler neticesinde aşağıdaki hususlar yoğunluğu azaltıcı adımlar olarak planlamıştır:
a- Yüksek Mahkeme, daha önceki tedbire yönelik duyurularının hepsinin geçerli olduğunu teyit etmiştir.
b- Yargıçların tümünün, randevu sisteminin tavizsiz uygulanması gerektiği konusunda dikkati çekilmiştir.
c- İşlem görmeyecek dosyaların yargıçlar tarafından re’sen listeler halinde ertelenmesi ve bu listelerin en az bir gün önceden ilan edilmesi gerektiği hatırlatılmıştır.
d- Avukatların da bu amaca yönelik olarak, önümüzdeki süreçte işlem görmesini zorunlu addettikleri dosyalar haricinde tehire odaklanması çok faydalı olacaktır.
d- Avukatlar, tehir taleplerini en az iki gün önceden e-mail yoluyla ilgili yargıcın dikkatine iletmelidir.
e- İki tarafın müştereken yapacağı tehir taleplerinin makul karşılanacağı belirtilmektedir.
f- Yargıçların mail yoluyla yapılacak taleplere geri dönüş yapmaları ve tarafları fiziken mahkemeye çağırmamaları gerektiği konusu hatırlatılmıştır.
5- Yukarıda belirtilen hususlara ve mahkeme duyurularına uygun davranmamız; randevu saatlerinin dışında mahkemeye gitmememiz; tehir taleplerinde birbirimize makul ve anlayışlı davranmamız; işbirliği içerisinde hareket etmemiz büyük önem arzetmektedir. Bu davranış tarzıyla kendimizi ve çevremizi koruyarak işimize devam edebiliriz. Tabii ki maske, hijyen ve mesafe kuralları da hayati öneme haizdir. Bu kurallara riayet edilmesinin bulaş ihtimalini %1’e kadar düşürdüğü tabipler tarafından ifade edilmektedir.
6- Tüm bunlara karşın, test sonuçlarını alana kadar temaslı olduğundan şüphelenen ve risk grubunda olan meslektaşlarımıza mahkemeye çıkmamalarını tavsiye ederiz. Bu gerekçe ile yapılacak tehir taleplerinde bir sorun yaşanmayacaktır.
7- Bizim yukarıdakilere uygun davranmamız halinde; yargıçların uygulamalarından kaynaklanan sıkıntıları raporlama ve giderme konusunda Yüksek Mahkeme ile istişare içinde olacağız.
8- Şu an itibariyle, yarınki dosyaların ciddi bir oranının bütün mahkemelerde listeler üzerinden ertelenmekte olduğu bilgileri gelmektedir ki; bu durumun ciddiyetinin kavrandığını göstermektedir.
9- Bir sonraki hafta sonuna kadar bu şekilde hareket edip, bulaşın seyir durumu ve devletin alacağı kararların akabinde yeni bir değerlendirme yapılması halinde tarafınızı bilgilendireceğiz.
Saygı ve sevgilerimizle…