KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

                                         TAŞINMAZ MAL KOMİSYONU

 

DUYURU

Taşınmaz Mal Komisyonu tarafından Covid-19 nedeni ile posta/kargo vb işlemlerde aksaklık yaşandığı ve yurtdışında yaşayan potansiyel başvuranların belgelerinin orijinallerini Avukat ve/veya vekillerine göndermekte sıkıntı yaşadıkları gözlemlenmektedir. Bu durumda Avukat ve/veya vekil tayin eden ve başvuru yapmak isteyen Güney Kıbrıs dışında mukim Başvuranların başvuruya eklenmesi gereken ve yurtdışında usulüne uygun olarak tasdik ettirilen (ve Komisyon tarafından bugüne değin izlenen yöntemlere uygun olarak)  tüm belgelerin scan edilmiş suretlerini Avukatları ve/veya vekillerine göndermeleri, ve başvuruların Avukat ve/veya vekilleri tarafından Komisyon’a sunulmasına olanak verilecektir.

  • 20 Mayıs 2020 ve 22 Haziran 2020 tarihli Duyurular’daki ve işbu duyurudaki çalışma şartları farklı bir duyuru yapılmadıkça, ayni koşullarda devam edecektir.

Kamuoyuna  duyurulur.

 

                                                                                    Ayfer Said Erkmen

                                                                                               Başkan