Sevgili meslektaşlar,
Pandemi kaynaklı risklerin oldukça yoğunlaştığı bu günlerde, özellikle mahkemelerde alınan ve/veya alınması gereken tedbirlerle ilgili bugün Tabipler Birliği Başkanı ve Yüksek Mahkeme Başkanı ile görüşüp istişare ettik.
Öncelikle söylemem gerekir ki Tabipler Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut ile yapmış olduğum görüşmede, Tabipler Birliği’nin oldukça sık bir şekilde duyurduğu tedbirlerin ötesinde, mahkemeye bir süre çıkılmaması ve/veya dosyaların global bir şekilde tehir edilmesi gibi bir öneri dile getirilmiş değildir.
Yüksek Mahkeme Başkanı Sn. Narin Ferdi Şefik ile yapmış olduğum görüşmede ise, önceden Yüksek Mahkeme tarafından yayınlanmış bulunan 22.05.2020 tarihli Mahkemelerin Çalışma Düzeni Kuralları ve Duyuru 15’in halen geçerli olduğunun tüm yargıçlara güncel olarak hatırlatılmış olduğu ve ayrıca aşağıda belirtilen tedbirlerin somut olarak uygulanması gerektiğinin yargıçlara iletildiği bilgime getirilmiştir. Şöyle ki;
1- Mahkeme’de kalabalık oluşmasını engellemek için,
– tarafların süre alacakları (tehir talep edilecek) istida ve davalar için Mahkemeye getirtilmemesi;
– ispat olarak veya dinlenmek üzere bırakılan istida/davalara program yapılarak, verilen saate de uyularak, devam edilmesi;
– Yetiştirilemeyecek davaların önceden ertelenmesi;
– tebliğ bulunmadığı takdirde liste ile dava/istidaların ertelenmesine özen gösterilmesi.
2- Ceza davalarında,
– İtham olarak ertelenecek veya duruşması yapılmayacak davalarda sanıklar getirtilmeden davaların ertelenmesi gerektiği;
– Bu yönde her güne konacak randevulu dava sayısının makul ve kalabalık oluşmasını engelleyecek şekilde programlanmış olması gerektiği.
3- Güvenli koşullarda yapılabilecek davaların ertelenmeden devam etmesinin sağlanarak ileride dava yığılmalarının önüne geçilmesi.
4- Karşılıklı tarafların birlikte tehir talebinde bulunması halinde Yargıç tarafından erteleme verilmekte tereddüt edilmemesi gerektiği.
5- Bir yargıç tarafından, aynı saatte, kalabalık oluşacak şekilde, 10 kadar davaya randevu verilmesinin kabul edilemez olduğu.
6- Randevulu görülecek davalarda Avukatların salona dolmaması gerektiği gibi, koridorlarda da kalabalık oluşturmamaları gerektiği için Yargıçların da buna göre randevu ve programlarını dikkatle düzenlemesi gerektiği.
7- Kaza Mahkemesi Başkanları’nın yargıçların randevu listelerini düzenli olarak izlemesi ve gereken halde ilgi yargıcın bu yönde tekrar dikkatini çekmesi gerektiği.
Sevgili Meslektaşlar, yukarıda özetlediğimiz tedbirlerin hijyen, maske ve mesafe konusundaki kişisel özenle birleşmesi halinde; Tabipler Birliği’nin yapmış olduğu tedbir önerileri ile aynen uyuştuğu görülmektedir.
Bu durumda bizlere düşen ise, öncelikle bu tedbirlere uymak ve özellikle ertelenecek dosyalarla ilgili birbirimize anlayış göstermek; buna ilaveten bulunduğumuz mahkeme salonlarında bu kurallara uyulmasını davet etmektir.
E-mail yoluyla müşterek tehir taleplerini yoğunlaştırmalı ve programların seyrelmesine katkı koymalıyız.
Buna karşın yukarıda belirtilen tedbirlere uygun hareket etmeyen mahkemeler hakkında ise Yüksek Mahkeme’ye ve/veya Kaza Mahkeme Başkanları’na bilgi verilmelidir. Bu şekilde, gerekli denetimin yapılmasına katkı koymamız gerekmektedir.