Tehir edilen davalara aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

https://mahkemeler.net/cgi-bin/dokuman/Duyuru19.pdf