Tehir edilen dava günlerine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

https://mahkemeler.net/cgi-bin/dokuman/Duyuru21.pdf