Usulüne göre yürürlüğe koyulan bir sözleşme, usulüne uygun yürürlükten kaldırılır. Fiili anlamda yok hükmünde olacak sözleşme için hukuki mücadelenin devam edeceği söyleniyor. Dayanışma gösteriyoruz.