Sevgili meslektaşlar,
Baroların kurumsallaşması için önümüzdeki dönemde çok ciddi adımlar atılması gerek. Bu bağlamda ilk adım olarak Baro yönetimlerinin çalışma prensiplerinin kurala bağlanması ve keyfilikten uzaklaştırılması konusu var. Baro yönetim kadrolarına aday olan ve seçilen arkadaşların, bunun bir görev olduğu bilinci ve sorumluluk duygusu ile hareket etmeleri çok önemli.
Daha açık bir ifadeyle seçilmişlerin işini biraz zorlaştırıyoruz:)
Bu amaca ulaşmak için hazırlamış olduğumuz “Baro Konseyi ve Mahalli Baroların Çalışma Usül ve Esasları Tüzüğü”, 21.4.2021 tarihindeki Olağan Genel Kurulu’muzda sizlerin onayına sunulacaktır.
İlgili Tüzüğü ekte görüp inceleyebilirsiniz.