Değerli Meslektaşlar,
21 Ekim, Perşembe tarihinden başlamak üzere 5 hafta her Perşembe olacak şekilde Yeni İletişim Modeli Semineri düzenliyoruz.
Eğitim zoom üstünden yapılacak ve maksimum 100 kişi katılabilecektir.
Katılmak isteyen avukatlarımız 2270841 numaralı hattan bize ulaşabilirler.
Beş seminere eksiksiz katılanlara sertifika verilecektir .
Yeni İletişim Modeli ve bu eğitimin sonunda elde edilecek olan fayda ve etkiler özetle şu şekildedir:
1- İnsanları gerçekten İŞİTİLDİĞİNİ hissedecek biçimde dinlemek.
2- Katı yargıları ve düşman imgelerinin ÖZ FARKINDALIĞINI artırıp dönüştürmek.
3- Her insanla kendinizi SAMİMİ ve ÖZGÜRCE ifade edebilme yeteneği.
4- Daha önce yeterince etkili olamadığınız durumlarda çok daha yüksek seviyelerde ETKİLİ olma.
5- Konusu veya içeriği ne olursa olsun herhangi bir iletişimde bağlantılı bir DİNLEYİŞ halini keşfetme.
6- ‘Başkaları üzerinde güç’ sağlamak değil başkalarıyla BİRLİKTE GÜCE erişimi keşfedip yaratmak.