Avrupa Gazetesi’nin yazarlarına yazdıkları toplam altı yazı için dava açılması düşünce ve ifade özgürlüğü hakkının ihlalidir.

Fikirsel ayrılıklar demokratik yaşamın zenginliği ve olmazsa olmazı olup, Ceza Yasası’ndaki “müfsit yayınlar” başlığı altında gazete yayınlarına dava okunmasına mahal veren maddelerin hiç gecikmeden mevzuattan çıkarılıp, gazeteciler üzerindeki bu baskının kaldırılması gerekmektedir.
Çok geç kalınmış olan bu değişikliğin bu güne kadar gerçekleşmemiş olması ise, çağdışı baskıcı hukuk sistemlerinin bir enstrümanı olan “düşünceye karşı ceza davası” açılması girişimini hiç bir şekilde haklı kılmamaktadır.
KT Barolar Birliği, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine devlet olarak taraf olduğumuzu bir kez daha hatırlatır, düşünce ve ifade özgürlüğü hakkına aykırı bu davaların ileri götürülmemesi ve derhal sonlandırılması gerektiğini vurgular.