Kıbrıs Türk Barolar Birliği  Başkanı Av. Hasan Esendağlı ve beraberindeki heyet Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. R. Erinç Sağkan’ı ziyaret etti.

 

Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Av. Hasan Esendağlı, As Başkan Av. Erdaş Erbilen, Konsey üyeleri Av. Evrim Eminağa ve Av. Çağan Özatay ile birlikte yeni seçilen Türkiye Barolar Birliği  Başkanı Av. R. Erinç Sağkan,  Başkan Yardımcısı Av. Sibel Suiçmez, Başkan Yardımcısı Av. Gürkan Altun, Genel Sekreter Av. Veli Küçük Sayman, Av. Gökhan Bozkurt ve Yönetim Kurulu üyesi Av. Hicran Kandemir ile bir araya geldi.

 

Görüşmede meslek örgütleri arasında geçmişe dayanan ikili ilişkilerin yeni dönemde  artırılarak devamının sağlanması ve geliştirilmesi konusundaki görüş birliği vurgulandı.

 

Meslek örgütü çalışmalarında tarafların birbirlerinin tecrübesinden yararlanması, yakın, sıcak ve eşit düzeyde ilişki kurulmasının sağlanması, ortak fayda için birlikte mücadele edilmesi hususlarında  hem fikir olunduğu ifade edildi.