BARO KONSEYİ

Hasan Esendağlı

Av. Hasan Esendağlı

Barolar Birliği ve Baro Konseyi Başkanı

Av. Buğra Akter

As Başkan

Av. Melahat E. Atamtürk

Genel Sekreter

Av. Yusuf Tekinay

Mali Sekreter

Av. Aslı Murat

Konsey Üyesi

Ahmet Said Sayın

Av. Ahmet S. Sayın

Konsey Üyesi

Çağan Özatay

Av. Çağan Özatay

Konsey Üyesi

Doğa Zeki

Av. Doğa Zeki

Konsey Üyesi

Erdaş Erbilen

Av. Erdaş Erbilen

Konsey Üyesi

Evren Mürsel

Av. Evren Mürsel

Konsey Üyesi

Av. İbrahim Ürcan

Av. İbrahim Ürcan

Konsey Üyesi

Av. Özgür Dayıoğlu

Av. Özgür Dayıoğlu

Konsey Üyesi

DİSİPLİN KURULU