BARO KONSEYİ

Hasan Esendağlı

Av. Hasan Esendağlı

Barolar Birliği ve Baro Konseyi Başkanı

Av. Erdaş Erbilen

As Başkan

Av. Aslı Murat

Genel Sekreter

Av. Yusuf Tekinay

Mali Sekreter

Av. Çağan Özatay

Konsey Üyesi

Av. Vedat Tezcan

Konsey Üyesi

Av. Özgü Özyiğit

Konsey Üyesi

Av. Doğa Zeki

Konsey Üyesi

Av. Evrim Eminağa

Konsey Üyesi

Av. Ayşe Öztabay

Konsey Üyesi

Av. Salih Doratlı

Konsey Üyesi

Av. Mehmet Özyay

Konsey Üyesi

DİSİPLİN KURULU