DİSİPLİN KURULU

Av. Özkul Özyiğit

Disiplin Kurulu Başkanı

Av. Mahmut Tekinay

Disiplin Kurulu Üyesi

Av. Süleyman Dolmacı

Disiplin Kurulu Üyesi

Av. Hüseyin İzveren

Disiplin Kurulu Üyesi

Av. Ezer Özsoy

Disiplin Kurulu Üyesi

BARO KONSEYİ