Basın Açıklaması


Ailesi tarafından Kıbrıs Türk Barolar Birliği’ne ulaşılan M.A. isimli bir mahkumun, cezaevinde açlık grevine başladığını ve yaklaşık 3 aydır bu eylemini devam ettirmekte olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Ailesinden verilen bilgiye göre, TC uyruklu olup cezasının infazının Türkiye’de tamamlanması ve nakli için merkezi idareye yaptığı başvurunun reddedilmesi üzerine açlık grevine başlayan mahkumun sağlık durumu her geçen gün kötüleşmekte, zaman zaman hastaneye kaldırılmaktadır. Bu çerçevede idarenin vereceği karar her ne olursa olsun, mahkûmun sağlık durumu hakkındaki gerçeklerin açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. Yaşam hakkı kişiler arasında ayrım yapılmaksızın, hiçbir koşulda ihlal edilemeyecek ve korunması gereken mutlak haklar arasındadır. Devlet eğer bu nakli uygun bulmuyorsa dahi, mahkûmun sağlığından ve güvenliğinden sorumludur. Netice itibariyle K. T. Barolar Birliği olarak, bu güne kadar geçen süre zarfında yaşananlar ve alınan tedbirlere ilişkin sarih bir şekilde açıklama yapılmasını talep ediyoruz.

 

Kıbrıs Türk Barolar Birliği

 

16/5/2024