Bu sese artık kulak verilmelidir!


Bu sese artık kulak verilmelidir!

Bu güne değin ısrarlı bir şekilde görmezden gelinen çok önemli bir soruna, yaşlı bireylerin bakım ve sağlık hizmetlerine erişim hakkına dikkat çekmek için 26.7.2023 tarihinde Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği tarafından yapılacak olan eyleme destek belirtiriz. Yaşlı hakları ile ilgili yasal mevzuatın eksiksiz hale getirilmesi ve yeterli bütçenin ayrılması ile hayatlarının son dönemlerindeki insanların refahlarının sağlanmasının sosyal devlet olmanın gereği olduğunu bir kez daha hatırlatırız.

KTBB, KTTB, KTMMOB

25.7.2023