KİMLİKSİZLERİN YANINDAYIZ


Dünyanın hemen her noktasında yaşanan siyasi problemler, geçmişten bugüne kadar sayısız insan hakkı ihlaline neden olmuştur. Yıllardır bir çözüme kavuşturulamayan Kıbrıs meselesi de bunlardan biridir. Seyahat özgürlüğü, mülkiyet hakkı, kayıp şahıslar, insancıl hukuk ihlalleri, delil ve sanık iadesi yapılmadığı için cezasız kalan cinayet vakası gibi pek çok mevzu, mevcut sorunun bir türlü nihayete erdirilememesinden ötürü hem Kıbrıslı Türkler hem de Kıbrıslı Rumlar tarafından defalarca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin de gündemine getirilmiştir.

Çok fazla sayıda insanı ve özellikle çocuğu mağdur eden bir başka önemli sıkıntı, son yıllarda gittikçe yoğunlaşarak yaşanmaya başlamıştır. Karma evlilik yapan kişilerin ve bu evlilikler içinde doğan çocukların, Kıbrıs Cumhuriyeti (AB) vatandaşlığı almasının önündeki engeller, eşitlik ilkesi ve hukuki tutarlılık çerçevesinde değerlendirildiğinde, kabul edilebilir değildir. Bir birey önceden vatandaşlık alabilirken, aynı statüye sahip bir diğer kişi bugün başvuru yaptığında reddedilmektedir. Bu uygulamanın somut hukuki temellere dayandığını söylemek mümkün değildir.

Vatandaşlık, seçme ve seçilme hakkını sunan ve doğrudan devletlerin siyasi iradesini etkileyen bir husustur. O yüzden bunu hak olarak sağlama konusunda devletlerin geniş bir takdir yetkisi vardır. Ama bu yetkinin kötüye kullanılmaması, hukukun keyfiyete teslim edilmemesi gerekir.

Ebeveynlerinden biri Kıbrıs Cumhuriyeti (AB) vatandaşı olan ve sürekli değişim gösteren siyasi kararlar neticesinde vatandaşlık alamayan çocuklar, aynı statüdeki arkadaşlarının AB standartlarında alabildiği eğitim olanaklarından da mahrum bırakılmaktadırlar. Yapılan bu keyfiyete dayalı ayrımcılığın AB Hukuku’na da İnsan Hakları Hukuku’na da ters düştüğü açıktır.

Netice itibariyle, siyasi sorunların insan hak ve özgürlüklerinin keyfi şekilde kısıtlanmasının ve eşitlik ilkesinin hukuki temeli olmayan gerekçelerle ihlal edilmesinin önüne geçecek adımların en kısa zamanda atılması gerekir. Bu doğrultuda K. Türk Barolar Birliği olarak, “Kimliksizler” hareketinin, ayrımcılığa karşı 17 Haziran 2023 cumartesi günü gerçekleştireceği eyleme tam destek verdiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.

13.6.2023