K.T. Barolar Birliği Hayvan Hakları Komitesi Basın Açıklaması


Bizler, Kıbrıs Türk Barolar Birliği Hayvan Hakları Komitesi olarak; hayvanların öldürüldüğü, vurulduğu, zehirlendiği, alıştıkları sokaklardan koparılıp ıssız yerlere açlığa ve ölüme terkedildiği, şiddete, istismara maruz kaldığı ve tüm bu suçların cezasız kaldığı bir coğrafyada 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Gününü kutlamayı reddediyoruz.

2013 yılında yürürlüğe giren Hayvan Refahı Yasası ile sokak hayvanlarının bakım, barınma ve refahından sorumlu olan kimi belediyenin; yasal yükümlülüklerini takriben 11 yıldır öğrenememiş olması kimi belediyenin ise; uygulamıyor olması, öte yandan belediyeleri denetleme ve yasayı uygulama yükümlülüğü olan Veteriner Dairesinin anlam veremediğimiz şekilde yaşanan tüm hak ihlallerinde ki sessizliği ve dairenin tüm işlevlerini yitirdiği ülkemizde mevcut düzenin devamı ile hayvan haklarının korunamayacağı açıktır.

Hayvan hakları da insan hakları gibi yasa ile korunmalıdır. Takriben 11 yıldır yürürlükte olan Hayvan Refahı Yasasında; yaşanan yetki karmaşası ve hantal yapı hayvanlara karşı işlenen suçların cezasız kalmasına ve cezaların caydırıcılık özelliğini yitirmesine yol açmaktadır. Hayvanların haklarının korunması; hayvana karşı işlenen suçları özellikle yaşam hakkını koruyacak şekilde Ceza Yasası kapsamına almakla mümkün olacaktır. Bu gerçeklerden hareketle bugün, komitemiz tarafından hazırlanan ve hayvanları her türlü şiddet ve istismara karşı koruyacak olan Ceza Yasası (Değişiklik) Önerisini Meclis Başkanı Sn Zorlu Töre’ye takdim etmiş bulunuyoruz. Böyle anlamlı bir günde bu değişiklik çalışmasını sunmak bizim için çok değerlidir. Bu vesile ile tüm siyasileri komitemiz ile işbirliğine ve bu çalışmayı sahiplenmeye davet ediyoruz.

Bugün Meclis Başkanı Sn Zorlu Töreye takdim ettiğimiz Ceza Yasası (Değişiklik) Önerisi ile getirmeyi arzuladığımız en büyük fark; hayvanın eşya statüsünden çıkarılması ve ceza yasası kapsamında da “can” statüsünü kazanmasıdır. Ceza yasası kapsamında hayvanların can statüsü kazanması sahipli/sahipsiz tüm hayvanları suça karşı eşit koruyacak ve sokaklarda yaşam mücadelesi veren hayvanların mücadelesine katkı sağlayacaktır. Yasaya eklenmesi önerilen bir hayvanı öldürme, bir hayvanı yaralama, hayvana tecavüz, hayvan dövüşleri ve hayvan neslini yok etmeye yönelik davranışlar gibi suçlar; doğanın ve toplumun parçası olan hayvanın yaşam hakkı, bedensel bütünlüğü ve sağlığının korunması ile ilgili en temel haklarına ilişkindir.

Unutulmamalıdır ki şiddet; toplumun en zayıf ve korumasız yapıtaşı olan hayvandan başlamakta ve beslenmektedir. Tüm canlıların haklarının yasalarca eşit korunduğu yarınlar için çalışmalarımız devam edecektir.

4.4.2024